Jesteś tutaj

Maszyny tartaczne do cięcia desek

Maszyny do cięcia desek zaprojektowane i wykonane przez naszą firmę charakteryzują się wytrzymałością oraz stabilną konstrukcją. Zbudowane z dużą precyzją obrabiarki do drewna (pilarki) cieszą się popularnością wśród wielu odbiorców, ponieważ charakteryzują się niemalże bezawaryjną pracą podczas cięcia wzdłużnego drewna, o maksymalnej grubości średnicy nie przekraczającej 380mm. Maszyny tartaczne Drewmet to Trak Tarczowy TT-400, którego zadaniem jest wstępna obróbka drewna tzn. mówiąc ściślej na odcięciu zewnętrznej warstwy drzewa, otrzymując prostopadłościan o szerokości ciętej pryzmy (Pryzma środkowa - więcej informacji). Aby przyśpieszyć pracę oraz zoptymalizować wyniki zaprojektowana została Wielopiła dwuwałowa WD-200/240/M, której głównym zadaniem jest rozcinanie kłód drewnianych, na cieńkie deski. A więc materiał wcześniej przygotowany o szerokości ciętej pryzmy, poddajemy dalszej obróbce do której przystosowana jest Wielopiła dwuwałowa WD-200/240/M. W taki oto sposób otrzymujemy gotowy produkt, a dokładnie deski, listwy lub kantówki o grubości zależnej od szerokości ustawionych pił tarczowych. Grubość desek ustawiana jest ręcznie, ustawiając odległość pił od siebie na wale. Maksymalna i minimalna grubość opisana jest w danych technicznych wielopiły.

Ekonomiczna wielopiła - maszyna do cięcia desek

Jedną z flagowych maszyn tartacznych produkowanych przez Drew Met jest wielopiła dwuwrzecionowa typu WD-200/240/M. Posiada ona dwa wrzeciona piłowe pływające, tzn. ruchome względem siebie w linii pionowej. Umożliwiają one takie skonfigurowanie maszyny, aby bez względu na grubość ciętego materiału oraz zastosowaną średnicę pił każde wrzeciono przecinało połowę grubości ciętej pryzmy. Maszyna przystosowana jest do cięcia piłami o średnicach w zakresie od 200 do 300 mm. Zalecana grubość rzazu to 2,5 do 3,2 mm w zależności od grubości oraz rodzaju ciętego materiału. Najczęściej stosuje się piły o rzazie 2,8 mm, co czyni maszynę bardzo ekonomiczną, gdyż mały rzaz to nie tylko oszczędność materiału, ale także znacznie niższe zużycie energii elektrycznej. Aby wyeliminować konieczność częstego zatrzymywania maszyny spowodowaną zapychaniem kanału wyciągu trocin zrzynkami i kawałkami kory, wbudowano w jej dolnej części minirębak, który całkowicie eliminuje konieczność zatrzymywania maszyny z powodu zapychania i niedrożności kanału odciągu trocin. Dzięki zamontowanemu minirębakowi zrzynki i kora wpadająca razem z trocinami do kanału wyciągowego są na bieżąco ścięte i razem z trocinami wrzucone do rury ssącej odciągu trocin.

Trak tarczowy z szybką regulacją

Inną, równie sprawną maszyną produkowaną przez firmę Drew Met jest trak tarczowy typu TT-400, przeznaczony do rozcinania drewna średniowymiarowego o średnicy nieprzekraczającej 380 mm. W celu wyeliminowania strat energii potrzebnej do pokonania oporów napędu przekładni pasowej zamontowano piły tnące bezpośrednio na wirnikach silników elektrycznych. Zastosowanie czterech silników elektrycznych zamocowanych parami na suportach pozwala na bardzo szybkie przeregulowanie maszyny na różne grubości pryzmy środkowej w zakresie od 60 do 160 mm bez konieczności demontowania pił tnących. Aby zoptymalizować warunki cięcia desek, zastosowano mechanizm pozycjonowania stołu podawczo - odbiorczego, który pozwala na zrównoważenie obciążenia wrzecion górnych i dolnych, a przez to znaczne zwiększenie wydajności maszyny. Obie produkowane przez Drew Met maszyny budowane były z myślą o zminimalizowaniu ich rozmiarów do wartości niezbędnych, tak by mogły zajmować jak najmniej miejsca przy osiąganiu jak najlepszych efektów pracy.